Algemene voorwaarden


Op alle rechtsbetrekkingen van Alwin Koops fotografie zijn de Algemene voorwaarden van DuPho van toepassing, welke zijn gedeponeerd bij de rechtbank Amsterdam onder nummer 66/2016.


Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.


Bekijk hier onze Algemene voorwaarden (download pdf)